czwartek, 5 kwietnia 2012

Kodeks Etyki radnego Miasta Kolbuszowa


(projekt)PREAMBUŁA 

Niniejszy Kodeks stanowi zbiór zasad, które obowiązują Radnych Miasta Kolbuszowa. Radni zostali obdarzeni władzą i zaufaniem przez mieszkańców Miasta, zatem swój mandat wypełniać winni ze świadomością, iż pełnią służbę publiczną wobec tychże. Jako osoby publiczne powinni w swych działaniach kierować się szczególnie wysokimi standardami etycznymi, a interes publiczny winni zawsze stawiać ponad interesem prywatnym i osobistym. Zdając sobie zaś sprawę, że ich działalność jest publiczna i jako taka podlega ocenie wyborców, winni postępować tak, aby nie zawieść zaufania, jakim zostali przez nich obdarzeni. 

Artykuł 1 

ZASADY POSTĘPOWANIA 

Radny Miasta Kolbuszowa pełniący służbę publiczną powinien działać zgodnie z zasadami: 

1. praworządności, 
2. unikania konfliktu interesów, 
3. bezstronności, 
4. bezinteresowności, 
5. nie nadużywania posiadanej funkcji, 
6. jawności, 
7. godnego zachowania. 

Artykuł 2 

ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI 

Radny Miasta Kolbuszowa kieruje się w swoich działaniach przepisami prawa. Radny nie wykorzystuje nieścisłości prawnych do realizowania swoich osobistych interesów, interesów swoich bliskich oraz interesów swojej partii lub innych organizacji, których jest członkiem. 

Artykuł 3 

ZASADA UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW 

Radny Miasta Kolbuszowa: 

1. nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, 
2. nie uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty lub prywatny, 
3. nie dopuszcza do powstania konfliktu pomiędzy interesem publicznym a osobistym lub prywatnym, nawet wtedy, gdy prawo tego nie zabrania, 
4. w sytuacji powstania konfliktu interesów dba, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego, 
5. nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych rozstrzygnięć, 
6. nie występuje jako ekspert przedstawiający opinie niezgodne z interesami Miasta, w trakcie pełnienia swojej funkcji. 

Artykuł 4 

ZASADA BEZINTERESOWNOŚCI 

Radny Miasta Kolbuszowa nie oczekuje i nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych i niematerialnych od osób i grup w sprawach, w których mógłby podejmować jakiekolwiek decyzje w ramach czynności wykonywanych przez radnego. 


Artykuł 5 

ZASADA NIE NADUŻYWANIA SPRAWOWANEJ FUNKCJI 

Radny Miasta Kolbuszowa: 

1. nie wykorzystuje sprawowanej funkcji do wywierania nacisku na urzędnika w celu realizacji interesów prywatnych lub osobistych, 
2. nie wykorzystuje wiedzy zdobytej w wyniku sprawowanej funkcji do osiągnięcia korzyści prywatnych lub osobistych. 

Artykuł 6 

ZASADA BEZSTRONNOŚCI 

Radny Miasta kolbuszowa podejmując decyzje kieruje się zawsze przesłankami merytorycznymi. 

Artykuł 7 
ZASADA JAWNOŚCI 

Radny Miasta Kolbuszowa: 

1. utrzymuje stały kontakt z mieszkańcami miasta i wyczerpująco informuje ich o swojej działalności publicznej, 
2. nie może odmówić udzielania wyczerpujących informacji przedstawicielom mediów w sprawach związanych ze swoją działalnością publiczną i zobowiązany jest do udzielania informacji rzetelnych, uczciwych i dokładnych. 
3. zobowiązany jest jasno i rzetelnie wypełniać oświadczenie majątkowe nie pomijając żadnych informacji.
ZASADA GODNEGO ZACHOWANIA 

Radny Rady Miasta Kolbuszowa: 

1. nie podejmuje działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa, 
2. nie podejmuje działań, które mogłyby spowodować utratę zaufania obywateli do władzy publicznej, 
3. nie podejmuje działań nie licujących z godnością Radnego Miasta Kolbuszowa, w szczególności takich, które mogłyby wywołać publiczne zgorszenie. 

Artykuł 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Radny Miasta Kolbuszowa zobowiązany jest przestrzegać przepisów niniejszego Kodeksu i kierować się jego zasadami. 
2. Nad przestrzeganiem przez Radnych postanowień niniejszego Kodeksu czuwa Przewodniczący Rady Miasta Kolbuszowa. 
3. Obowiązkiem Przewodniczącego Rady Miasta Kolbuszowa jest upowszechnienie treści zawartych w Kodeksie wśród Radnych Miasta Kolbuszowa, a także zaznajomienie z nim społeczności lokalnej oraz mediów. 
Jest t o  projekt kodeksu etyki Miasta Chełm.


Skoro kodeks etyki radnych to taki miły dokument, który nie traktuje o 


sankcjach za jego łamanie - to dlaczego Kolbuszowa  wciąż go nie ma? 


Mógłby powstać przy tym Kodeks Etyki Urzędnika,ale nie wymagajmy za wiele.5 komentarzy:

 1. "Radny nie wykorzystuje nieścisłości prawnych do realizowania swoich osobistych interesów, interesów swoich bliskich oraz interesów swojej partii lub innych organizacji, których jest członkiem. "

  No to radny Gil jest cholernie nieetyczny

  OdpowiedzUsuń
 2. "nie może odmówić udzielania wyczerpujących informacji przedstawicielom mediów w sprawach związanych ze swoją działalnością publiczną i zobowiązany jest do udzielania informacji rzetelnych, uczciwych i dokładnych. "

  a to jest nagminnie łamane...

  OdpowiedzUsuń
 3. W preambule brakuje odniesienia do Boga i wartości chrześcijańskich.

  OdpowiedzUsuń
 4. Biorąc pod uwagę ,stopień rozwoju duchowego większości radnych,było by to po prostu na wyrost.

  OdpowiedzUsuń

Komentarz ukaże się po akceptacji przez administratora.