poniedziałek, 23 kwietnia 2012

Stand By Me....


Czyli czego nie wiedza radni kolbuszowscy....

Proces inwestycyjny związany z budową elektrowni wiatrowej jest dość skomplikowany i trwa najczęściej kilka lat. Wynika to głównie z faktu konieczności spełnienia wielu istotnych wymagań formalno - prawnych, które dotyczą nie tylko sfery budowlanej ale i współpracy z siecią elektroenergetyczną. Cechą charakterystyczną inwestycji w energetykę wiatrową jest wysoka kapitałochłonność i niskie koszty bieżącej eksploatacji. Wysokie nakłady kapitałowe bezpośrednio wiążą się z zaawansowaną technologią produkcji turbin wiatrowych.
Generalnie cały proces można podzielić na następujące etapy:I. Etap - KONCEPCYJNY
Wyszukanie lokalizacji. 
Wstępna analiza wietrzności. 
Analiza ograniczeń środowiskowych. 
Analiza uwarunkowań infrastrukturalnych. Analiza uwarunkowań społecznych.

II. Etap - ADMINISTRACYJNO - PRAWNY 
Uzyskanie praw do terenu pod inwestycję.
 Szczegółowe pomiary siły wiatru. 
Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko. 
Uzyskanie decyzji środowiskowej.
 Uzyskanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. 
Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci od Operatora i podpisanie umowy przyłączeniowej.
 Wykonanie projektu budowlanego farmy wiatrowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.


 III. Etap - FINANSOWY Przygotowanie inżynierii finansowej
Umowy na sprzedaż energii i świadectwa pochodzenia. 
Uzyskanie współfinansowania. 


IV. Etap - REALIZACYJNY Wybór dostawcy turbin
Wybór wykonawców robót. Realizacja inwestycji.
 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
Rozruch technologiczny. 


V. Etap - EKSPLOATACJA ELEKTROWNI 
Zarządzanie eksploatacją. 
Optymalizacja produkcji.


całość


Czyli inwestor musi ;

1.Wykonać raport oddziaływania na środowisko. 
2.Uzyskać decyzję środowiskową.
3.Uzyskać zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

4.Wykonać projekt budowlany farmy wiatrowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.


Gdzie są decyzje środowiskowe,raporty oddziaływania na środowisko,oraz karty informacyjne przedsięwzięć w postaci turbin wiatrowych w Kolbuszowej Górnej i Weryni?


Powinny być zamieszczone na stronie internetowej urzędu gminy.Niestety tam ich nie ma.Dlaczego?
Jednak w oparciu o

USTAWE
z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
tutaj


Można,trzeba,należy się zwrócić do burmistrza o udostępnienie tych danych.Ma to zrobić bez zbędnej zwłoki .
Urząd Gminy

ul Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa

Burmistrz - Jan Zuba, e-mail: burmistrz@kolbuszowa.pl

Z-ca Burmistrza - Marek Gil, e-mail: marek.gil@kolbuszowa.pl


(Ze specjalną dedykacją ,dla pierwszych w nowożytnej historii Kolbuszowej grajków ulicznych; Janusza i Szymona.)

3 komentarze:

 1. Wysyłanie maili do burmistrza niewiele da. Kilka miesięcy temu wysłałem maila z kilkoma pytaniami i niestety po dziś dzień nie dostałem odpowiedzi.

  OdpowiedzUsuń
 2. Jeśli podasz imię i nazwisko,adres ,ewentualnie numer telefonu to łaski nie robi,musi odpowiedzieć-najczęściej że szanuje,docenia ale teraz nie ma czasu duperelami się zajmować.

  Z informacją środowisku jest ciekawiej ,bo ustawa nakłada na niego obowiązek udostępnienia odpowiednich dokumentów.Na stronie urzędu jest nawet stosowny formularz który można wypełnić.

  OdpowiedzUsuń
 3. Pod warunkiem że komukolwiek chce się chcieć....

  OdpowiedzUsuń

Komentarz ukaże się po akceptacji przez administratora.