sobota, 11 sierpnia 2012

I co mi Magiel zrobisz....?

Wróćmy do "informacji" jakiej udzieliła nam pani sekretarz Barbara Bochniarz na stronie UM.


O fakcie wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie informował w trybie art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz art. 49 ustawy K. p. a. wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni licząc od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, pokój nr. 20 . Należy dodać, że w trakcie przeprowadzonego w tej sprawie postępowania żadnej reakcji ze strony mieszkańców nie było, nie wpłynęła w tej sprawie żadna uwaga ani żaden wniosek.

Tłumacząc z polskiego na nasze....

3. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Art. 49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Kto z mieszkańców Kolbuszowej  i okolic zagląda to tajemniczego pokoju nr 20?
Burmistrz uznał że "zwyczajowy przyjęty sposób" jest to ogłoszenie na stronie internetowej BiP oraz tablicy  w Urzędzie Gminy.   I co mi Magiel zrobisz....?

Ano można...naszym zdaniem "zwyczajowe" zawiadomienie o  tak dużej inwestycji  jest to zebranie wiejskie ,na którym dokładnie informuje się mieszkańców co to za dziadostwo firma Fitcom  ma postawić we wsi.Zapewne informacja o 5-7 zdezelowanych turbinach, ucieszyła by mieszkańców niezmiernie.
Jest to dobry punkt wyjścia, aby burmistrza Zubę wywieźć na taczkach-jest ktoś chętny na taką posadę?
Nieźle płacą i można sobie rano wypić kawę ,czytając w Kolbuszowskim Maglu o swoich wyczynach.

3 komentarze:

 1. burmistrz bierze w łape???

  OdpowiedzUsuń
 2. A toście widzieli?

  http://www.aferyprawa.eu/Ogloszenia/Komitetu-Obrony-Mieszkancow-Przed-budowa-Elektrowni-Wiatrowych-zawiadomienie-Prezesa-Rady-Ministrow-Donalda-Tuska

  OdpowiedzUsuń
 3. Zbieramy podpisy. Dołączcie się:

  http://www.kolbuszowa-wiatraki.com/2012/08/podpisy-doacz-do-protestu.html

  Jest już ponad 1500 osób. Protestujący nie są anonimowi.

  OdpowiedzUsuń

Komentarz ukaże się po akceptacji przez administratora.